نخستین پیست حرفه‌ای دوچرخه کشور در شیراز احداث می‌شود
bolet

نخستین پیست حرفه‌ای دوچرخه کشور در شیراز احداث می‌شود

زوربخش افزود: استفاده از دوچرخه به مدت سه ماه برای شهروندان در دو ساعت اول رایگان و هر نیم ساعت مازاد، ۵۰۰ تومان از افراد گرفته می‌شود.
18 بهمن 1357؛ مذاکرات بازرگان برای تغییرات بنیادین مسالمت‌آمیز
bolet

18 بهمن 1357؛ مذاکرات بازرگان برای تغییرات بنیادین مسالمت‌آمیز

امروز مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت که از سوی امام خمینی منصوب شده است در دفتر جدید نخست‌وزیری موقت مستقر شد.
bolet

دولت و بخش خصوصی برای مقابله با گرانفروشی عزم جدی دارند

دژپسند تاکید کرد: دولت با تمام توان خود وارد بحث مقابله با گرانفروشی اقلام شده است تا بدون ورود به حوزه تعزیرات، با این پدیده برخورد کند.
صفحه  از ۵۹