افزایش مبادلات تجاری بین ایران و عراق تا سال 1400
bolet

افزایش مبادلات تجاری بین ایران و عراق تا سال 1400

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در خصوص صادرات فنی و مهندسی نیز ظرفیت خوبی وجود دارد و شرکت‌های دو طرف می‌توانند فعال‌تر باشند و صرفاً موانع جزئی وجود دارد که قابل رفع است.
چالش اشتغال با رونق تولید بهبود پیدا می‌کند
bolet

چالش اشتغال با رونق تولید بهبود پیدا می‌کند

لبافی بیان کرد: نگاه‌ها در لایه‌های پایینی یعنی افرادی که برای بخش خصوصی، تعاونی و اصناف تصمیم‌گیری می‌کنند، تغییر پیدا کند و بدانیم همه در یک کشتی و با هم نشستیم.
اولویت نظام بانکی در سال جاری حمایت از رونق تولید است
bolet

اولویت نظام بانکی در سال جاری حمایت از رونق تولید است

همتی گفت: انتظار می رود نظام بانکی در سال جاری با مدیریت صحیح به ویژه در بحث رعایت سود بانکی و اضافه برداشت بطورجدی درکنترل نقدینگی همراهی کنند و ...
صفحه  از ۱۱۰۳