شرط بازپرداخت 15 ساله تسهیلات اوراق مسکن
صنعت بیمه - رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن، استفاده از قابلیت بازپرداخت 15 ساله در تسهیلات اوراق خرید مسکن را مستلزم رعایت دو شرط همزمان، از سوی تسهیلات گیرنده ها عنوان کرد.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه، مهدی احمدی در این باره اعلام کرد: بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی بانک مسکن، بازپرداخت 15 ساله صرفاً برای تسهیلات اوراق خرید مسکن و فقط مختص صاحب خانه شدن در بافت های فرسوده شهری در تمامی شهرهای کشور است. به این ترتیب، کسانی که از تسهیلات اوراق خرید مسکن در خارج از بافت های فرسوده برای خرید خانه استفاده می کنند، کماکان باید عملیات بازپرداخت تسهیلات (پرداخت اقساط ماهانه) را در مدت 12 سال به سرانجام برسانند.

احمدی درباره شرط دوم علاوه بر شرط اول مربوط به استفاده از تسهیلات اوراق فقط در بافت فرسوده نیز گفت: شرط دوم به روش بازپرداخت ارتباط دارد. به این معنا که برای نحوه استفاده از شکل جدید بازپرداخت تسهیلات اوراق خرید مسکن، چنانچه متقاضیان این تسهیلات بخواهند به جای بازپرداخت 12 ساله، از شکل جدید در قالب بازپرداخت 15 ساله بهره ببرند باید در قرارداد بانکی خود، فقط بازپرداخت به روش ساده را انتخاب کنند.

احمدی با توضیح بیشتر درباره این شرط تصریح کرد: چنانچه یک متقاضی دریافت تسهیلات اوراق خرید مسکن، بخواهد از روش پلکانی برای پرداخت اقساط ماهانه این تسهیلات استفاده کند در این صورت نمی تواند شکل بازپرداخت 15 ساله را انتخاب کند. بنابراین، رعایت دو شرط شامل «استفاده از تسهیلات اوراق خرید مسکن صرفاً در محله های واقع در بافت فرسوده هر شهر» و همچنین «انتخاب روش ساده به جای پلکانی برای پرداخت اقساط»، برای استفاده از مزیت بازپرداخت 15 ساله ضروری است. در سایر روش های تقسیط شامل تقسیط پلکانی سالانه با ضریب افزایش 3 درصد و همچنین تقسیط پلکانی 4 ساله با ضریب افزایش 20 درصد، حداکثر دوره بازپرداخت کماکان 12 ساله است.

بر اساس این گزارش، مطابق بخشنامه بانک مسکن، برای این موضوع رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از سوی شعب سراسر کشور الزامی است.