نظرسنجی
با توجه به پایان سال 1393 خدمات کدام یک از 5 شرکت اول مطلوبتر بوده است؟
بیمه ایران (با سهم از بازار 43.49 درصد)
20.81%
بیمه آسیا (با سهم از بازار 9.73 درصد)
13.42%
بیمه دانا (با سهم از بازار 6.5 درصد)
8.05%
بیمه البرز (با سهم از بازار 5.56 درصد)
7.38%
بیمه پارسیان (با سهم از بازار 5.3 درصد)
15.44%
سایر بیمه ها
34.9%
تعداد کل آراء : 149

با توجه به پایان سال 1393 خدمات کدام یک از 5 شرکت اول مطلوبتر بوده است؟
نحوه پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه را چگونه ارزیابی می کنید؟
بمناسبت "روز بیمه"، تا چه حد با سیاست های نظارتی بیمه مرکزی در سال گذشته موافق هستید؟
ایا با کاهش اتکایی اجباری موافق هستید؟
پربازدید ها
آخرین اخبار