کد خبر: ۴۱۸۳۸
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۷
  به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه ،در بیمه های اموال بخشهای مختلفی وجود دارد. بیمه های آتش سوزی، حمل و نقل ،مهندسی و مسئولیت تنها بخشی از آن را تشکیل می دهند.
 
به گزارش  خبرگزاری شبستان، در بیمه های اموال بخشهای مختلفی وجود دارد. بیمه های آتش سوزی، حمل و نقل ،مهندسی و مسئولیت تنها بخشی از آن را تشکیل می دهند.
انواع بيمه‌نامه هاي آتش‌سوزي عبارتند از:     
       
1- بيمه‌نامه با مبلغ بيمه ثابت:      
       
بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي معمولاً با مبلغ بيمه‌ ثابت بيمه مي‌شوند. بيمه‌گذار در زمان تكميل پيشنهاد بيمه بايد دقت نمايد كه مورد بيمه به ارزش واقعي (با احتساب استهلاك) بيمه شود. در صورتيكه در لحظه حادثه مبلغ بيمه كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه باشد، بيمه‌گر طبق ماده 10 قانون بيمه (قاعده نسبي سرمايه) خسارت را به نسبت مبلغ بيمه به ارزش واقعي مورد بيمه در لحظه حادثه محاسبه خواهد نمود.

در صورت خسارت كلي بيمه‌گر خسارت را بر مبناي ارزش واقعي مورد بيمه در لحظه حادثه يا مبلغ بيمه هر كدام كمتر باشد پرداخت خواهد كرد. در خصوص خسارات جزيي، تعهد بيمه‌گر عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش هريك از اقلام بيمه‌شده بلافاصله قبل و بعد از لحظه حادثه. البته همانطوركه قبلاً توضيح داده‌شد، چنانچه مبلغ بيمه كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه در لحظه حادثه باشد، خسارات جزيي به نسبت مبلغ بيمه به ارزش واقعي مورد بيمه پرداخت خواهندگرديد.      
       
2- بيمه‌نامه اظهارنامه‌اي يا عمومي:      
       
اين بيمه‌نامه مخصوص انبارهاي نگهداري كالا مي‌باشد كه ميزان موجودي مرتب در حال تغييراست. در اين بيمه‌نامه بيمه‌گذار در ابتداي مدت بيمه ميزان متوسط موجودي كالا ظرف سال را به عنوان مبلغ بيمه به بيمه‌گر اعلام مي‌كند و بيمه‌گر درصدي از حق‌بيمه ساليانه مثلاً 75% آن را به عنوان علي‌الحساب حق‌بيمه دريافت مي‌نمايد. طبق شرايط بيمه‌نامه، بيمه‌گذار موظف است در پايان هر ماه حداكثر ميزان موجودي آن ماه را طي اظهارنامه‌اي به بيمه‌گر اعلام نمايد. در اين صورت حداكثر تعهد بيمه‌گر معادل مبلغ آخرين اظهارنامه بيمه‌گذار مي‌باشد و حق‌بيمه قطعي در پايان قرارداد از روي اظهارنامه‌هاي ارسالي بيمه‌گذار محاسبه خواهدگرديد. در بيمه‌نامه‌هاي اظهارنامه‌اي صادره در ايران معمولاً شرط مي‌شود درصورت افزايش موجودي از مبلغ آخرين اظهارنامه، بيمه‌گذار موظف است سريعاً مبلغ موجودي جديد را به اطلاع بيمه‌گر برساند تا با صدور الحاقيه حق‌بيمه اضافي مربوط دريافت شود، در غير اين صورت حداكثر تعهد بيمه‌گر معادل آخرين اظهارنامه خواهد بود      
       
3- بيمه‌نامه اولين خسارت يا اولين خطر يا اولين آتش (FIRST LOSS)      

       
بيمه‌نامه اخيرالذكر معمولاً در مورد واحدهاي صنعتي بزرگ كاربرد دارد. در مواردي كه بيمه‌گذار بر اساس گزارش كارشناسان تشخيص مي‌دهد، دامنه حريق هر قدر هم بزرگ باشد، از بين رفتن كل موردبيمه امكان ندارد، از بيمه‌گر درخواست مي‌نمايد بيمه‌نامه براساس شرايط اولين خسارت صادر شود. در اين بيمه‌نامه مبلغ بيمه براساس مبلغ حداكثر خسارت ممكن (ام.پی.ال) صادر مي‌شود. در اين حالت در موارد خسارت كلي حداكثر تعهد بيمه‌گر معادل مبلغ بيمه و در موارد خسارات جزيي قاعده نسبي سرمايه اعمال نمي‌گردد. با توجه به عدم اعمال قاعده نسبي سرمايه در مورد خسارات جزيي، مبناي محاسبه حق‌بيمه اين بيمه‌نامه بجاي مبلغ بيمه (كه كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه است) ارزش واقعي مورد بيمه است. البته هنگام محاسبه حق‌بيمه، در حاصلضرب ارزش واقعي مورد بيمه و نرخ حق‌بيمه، ضريبي كه بيشتر از درجه (ام.پی.ال) است اعمال مي‌گردد.      
       
4- بيمه‌نامه با ارزش جايگزيني (ارزش نو)      
       
در اين بيمه‌نامه مبلغ بيمه بجاي اينكه براساس ارزش واقعي مورد بيمه (پس از كسر استهلاك) تعيين شود براساس ارزش جايگزيني (ارزش نو) تعيين مي‌شود. بنابراين مشروط به اينكه بيمه‌گذار در پيشنهاد بيمه صراحتاً درخواست نموده‌باشد بيمه‌نامه براساس ارزش جايگزيني صادرشود و بيمه‌نامه نيز تحت عنوان ارزش جايگزيني صادر گردد، در مواقع ورود خسارت بيمه‌گر خسارت را براساس ارزش جايگزيني (بدون اعمال استهلاك) محاسبه خواهد نمود.      
       
5- بيمه عدم‌النفع      
       
اگر پس از وقوع خطر بيمه‌شده، در اثر خسارت مادي وقفه‌اي در جريان توليد يك واحد توليدي پيش‌آيد، بيمه‌گر علاوه‌بر پرداخت خسارت مادي، سود از دست رفته در اثر عدم توليد و نيز مخارج جاري غيرتوليدي را مطابق مقررات مخصوص كه در شرايط بيمه عدم‌النفع پيش‌بيني شده‌است به بيمه‌گذار پرداخت مي‌كند.      
       
اهم وظايف بيمه‌گذار در صورت وقوع حادثه:      
حداكثر ظرف 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع نمايد.

براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه، كليه اقدامات لازم را انجام دهد.
بدون اجازه بيمه‌گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آنكه تغييرات جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.    
    
بیمه حمل و نقل ( صادرات ، واردات ، ترانزیت ، داخلی ): بيمه باربري
بيمه حمل و نقل كالا كه در كشور ما به بيمه باربري معروف است. قديمي‌ترين رشته بيمه‌هاي بازرگاني مي‌باشد كه سابقه آن به قرن‌ها قبل‌از ميلاد مسيح مي‌رسد. در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان براي بيمه محمولات در حمل‌هاي بين‌المللي دريايي، زميني و هوايي از شرايط B,A  و Cاستفاده مي‌شود. اين شرايط در سال 1982 بوسيله انستيتو بيمه‌گران لندن منتشر شده‌است. در ايران نيز از سال 1375 در مورد حمل و نقل‌هاي بين‌المللي بيمه‌نامه‌هاي باربري تحت شرايط B,A  و C صادر مي‌شوند.
2- مورد بيمه:
در اين بيمه، انواع محمولات از قبيل ماشين‌آلات، مواد شيميايي، محصولات كشاورزي و مواد غذايي و دارويي تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

3- انواع بيمه‌نامه‌هاي باربري:
- بيمه‌نامه‌هاي باربري وارداتي
- بيمه‌نامه‌هاي باربري صادراتي
- بيمه‌نامه‌هاي باربري داخلي
بیمه مهندسی
یمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.
بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی ، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می نماید . بدون پشتوانه و حمایت پوششهای بیمه ای ، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه با بیم و عدم اطمینان خواهد بود

انواع بیمه مهندسی:
• بیمه های مهندسی پیمانکاران
• بیمه های مهندسی سازه ها
• بیمه های مهندسی کالا،ماشین آلات و تجهیزات

بیمه مسئولیت
بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .

بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.

با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوششها را به مردم می فروشند.

بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از
مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان
مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیکها و درمانگاهها
مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار
نام:
ایمیل:
* نظر: